Hela bygdens kyrka - ett EUprojekt i sammarbete med Astrid Lindgrens Hembygd

Under sommaren 2016 beviljades Värne Allliansförsamling ett bidrag för sin projektidé "Hela bygdens kyrka".

Projektet, som är ett sammarbete med leader och Astrid Lindgrens Hembygd, syftar till att göra kyrkan till en mötesplats för hela bygden. Under projekttiden,  som sträcker sig från september 2016 till och med september 2017, så kommer olika satsningar att göras för att skapa mötesplatser för bygdens folk samt bidra till en stark och självständig landsbygd. Här kommer initiativ som bidrar till hållbarhet, jämställdhet, integration & och lokal entreprenörsanda att särskilt prioriteras. Dessutom gör vi bygden ännu mer attraktiv genom att, med hjälp av beviljade EU-pengar för projketet, bygga en beachvolleyplanen bakom kyrkan. Denna är givetvis öppen för alla att använda, när som helst och beräknas tas i bruk sommaren 2017.  Håll utkik efter våra kommande satsningar!

Här kan du följa länken och läsa ett reportage inom ramen för vårt projekt - en livetalkshow under namnet "Stina-Lisas vardagsrum" där lokala entreprenörer lyfts fram. Denna specifika kväll handlade om Ingarps Trävaror.

https://www.smt.se/article/premiar-for-talkshow-i-varne/

Kontakt

Värne Alliansförsamling Vassängsvägen 1
575 94 Eksjö
info@varneallianskyrka.se  
 Webmaster:webmaster@varneallianskyrka.se