Årsmöte

 

VÄLKOMNA! 

Till årsmöteshelg i Värne Allianskyrka 2022-01-28 och 2022-01-29 

Lördag kl. 18.00

Förhandlingar. 

Söndag kl. 10.00

Årshögtid och servering. 

På lördagskvällen tar vi beslut i olika frågor som rör församlingen. 

söndagen firar vi årshögtid med predikan av Anders Gustavsson, nattvard,

ledning Tomas Andersson, sång Sofie och David Hugosson, servering  

Båda tillfällena är viktiga för oss alla, därför är just Du välkommen.

 

Varmt välkomna! 

/Styrelsen