Morbi in sem

VÄLKOMNA! till årsmöteshelg i Värne Allianskyrka 2022-01-29 och 2022-01-30 
Lördag kl. 18.00 Förhandlingar. 
Söndag kl. 10.00 Årshögtid och servering. 
På lördagskvällen tar vi beslut i olika frågor som rör församlingen. 
På söndagen firar vi årshögtid med predikan av Lars-Gunnar Jonsson, SAM 
och sång av Sofia Svennberg & Sofie Hugosson Nattvard 
Servering 


Båda tillfällena är viktiga för oss alla, därför är just Du välkommen. Varmt välkomna! /Styrelsen