Uthyrning

Priser och riktlinjer vid uthyrning
Kyrksalen är ett gudstjänstrum som hyrs ut till kyrkliga sammankomster, konserter och större samlingar som t.ex. utbildningsdagar och årsmöten. Arrangemangets innehåll ska inte strida mot församlingens värderingar. I tveksamma fall avgörs frågan av styrelsen.
Kyrkans serveringssal och kök hyrs ut till t.ex. fester, serveringar, minnestunder och sammanträden.
Endast drogfria samlingar får hållas i kyrkans lokaler och alkoholhaltiga drycker får inte serveras.
Ljudanläggning och bildprojektor ingår i hyran av lokalerna men skall skötas av församlingens ljud- respektive bildansvarig. Hyresgästen skall använda egen bärbar dator.
Städning ingår inte i hyran. Golven våttorkas, toaletter städas och papperskorgar töms. Soptunna finns ute på gården. Bord och stolar ställs tillbaka i ursprungligt läge. Vid minnesstunder efter begravning ingår städning.
Dukar finns inte till uthyrning.

Priser
Hela kyrkan                       1-40 pers 1200 kr,             mer än 40 pers 2000 kr
Serveringssal och kök       1-40 pers 900,                   mer än 40 pers 1500 kr
Endast källaren                 400 kr

Postgiro:                             32 97 31-4
Bankgiro:                           5815-8601

Swish:         123 311 70 66

 
Församlingens medlemmar hyr till halva priset enligt listan.
 
Vid bokning och förfrågan kontakta
Åsa Mosskull tel 070 5373920
Jan Mosskull tel 070 5591069

Kontakt

Värne Alliansförsamling Vassängsvägen 1
575 94 Eksjö
info@varneallianskyrka.se  
 Webmaster:webmaster@varneallianskyrka.se