Gudstjänst, bibel och bön

Vi är en öppen kyrka, där alla är välkomna!

De flesta söndagar har vi gudstjänst kl 10. En sådan gudstjänst kan innehålla predikan, sång, nattvard, vittnesbörd och bön. Efteråt samlas vi ofta till "mingelfika" för att samtala och umgås med varandra.
På torsdagskvällarna är det antingen bibelstudium eller bönesamling. Då får vi lära oss mer om personer och händelser i bibeln. Vi ber för och med varandra.
En gång i månaden har vi bönedygn. Då finns möjlighet att boka "bönerummet" en timma var, och på så sätt fyller vi hela dygnet med bön.
Bönerummet står alltid öppet och är en inbjudande miljö för den som vill uppleva stillhet och gemenskap med Gud.
Styrelsen samlas en gång i månaden för undervisning, planering och samtal kring aktuella frågor i församlingen.

Välkommen på våra samlingar!

Vi är en aktiv kyrka med mycket på gång. Det finns säkert något för just dig. Läs mer under länkarna till vänster.

Kontakt

Värne Alliansförsamling Vassängsvägen 1
575 94 Eksjö
info@varneallianskyrka.se  
 Webmaster:webmaster@varneallianskyrka.se