Historik

Så här började det...
Under 1870-talet drog stora väckelser fram över Smålandsbygderna, så även i Mellby socken.
Man samlades här och var i hemmen, bl a hos Isac i Mellby Hagagård, till bön och undervisning av kolportörer från Jönköpings Missionsförening. En period fick man hyra skolhuset i Ämmingarp. Helt plötsligt stängdes skolan för de sk "Waldenströmarna", och man stod därmed utan fast möteslokal.

Missionshuset

Änkan Stina-Lisa i Hammar (Naemis farmor, se nedan) skänkte en tomt och räknade ut hur mycket timmer som behövde huggas. Grunden lades av Kalle i Högelund för 40 kr. Själva huset byggdes av soldaterna (och bröderna) Blad och Häll för 500 kr. Huset var 15 alnar brett och 40 alnar långt. Virket till bänkar för 400 personer kostade 20 kr. Huset invigdes i oktober 1879 och kallades för Värne Missionshus. Hela kostnaden blev 1.035,58, med en skuld invigningsdagen på 357,19. Som kuriosa kan nämnas att Stina-Lisas kalkyl över timmeråtgången var så exakt att det endast blev en planka över.

Under årens lopp har flera investeringar gjorts. 1890 inköptes en järnkamin, 1901 byggdes kyrkstall, 1903 gjordes en tillbyggnad, 1953/54 flyttades estraden till nuvarande plats och 1980 kunde den nya vinkeln tas i bruk.
Under senare år har köksdelen renoverats och en dopgrav byggts.

Ledare

Bland de drivande vid första bygget kan nämnas: Karl-Anders i Älmesås, Isac i Mellby, Björklund i Hammar och Anders Petter i Äspefall. Styrelsen 1901 bestod av: Johan och August Bergman Söraby, Arvid Karlsson Boda, Johan Johnsson Värne och Albert Melin Gustavsberg. Ordförande under årens lopp har varit: JA Bergman, Johan Johnsson, August Bergman, Emanuel Karlsson, Erik Bergman, William Svensson, Åke Isacson och nuvarande Tomas Andersson

Missionen

Ända sedan starten har församlingen underhållit missionärer och biståndsarbetare i andra länder. Stina-Lisas sondotter, Naemi Karlsson, har tillsammans med sin make Johan, byggt upp flera missionsstationer i Afrika.
Naemis son Lennart, som är läkare, har gjort stora insatser för att lindra sjukdom och nöd i Afrika.

Pastorer
Från början var det tillresande evangelister och pastorer som förkunnade Guds ord. Sedan 1932 har församlingen haft anställda pastorer.

Ungdomsarbete

Söndagsskola har bedrivits sedan 1879 då Isac i Mellby började att undervisa barn i sitt hem. Söndagsskola har även hållits i Norrby, Kättarp, Mölarp och Ämmingarp. Ungdomsföreningen bildades 1894 och Juniorföreningen 1918. Ungdomsläger har hållits i Söraby, Hammar och Äspenäs. En scout-kår, som kallas Unga Viljor (UV-scout), bildades 1960. Öppna förskolan med barn och föräldrar träffas på tisdagar i våra lokaler.

Samarbete

Under många år hölls gemensamma tältmöten med Pingstgruppen. 1992 upplöstes gruppen och flera medlemmar gick in som medlemmar i Alliansförsamlingen och har tagit ansvar som ledare. Vi upplever inga motsättningar utan känner en djup gemenskap med varandra. Samgåendet blev upptakten till en vänförsamling i Estland, som vi stöder. Vi har också ett gott samarbete med Mellby Kyrkoförsamling.

I går, idag, i morgon

Vi är medvetna om att det inte går att leva på gamla välsignelser, varken som enskild eller som församling. Vi vill i ödmjukhet vara trogna kallelsen i Jesu missionsbefallning: "Jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

Vår förhoppning och vår bön till Gud är att församlingen, även i fortsättningen, ska få vara till välsignelse för unga och äldre i vår bygd.

Kontakt

Värne Alliansförsamling Vassängsvägen 1
575 94 Eksjö
info@varneallianskyrka.se