Estland

Värne Alliansförsamling har sedan flera år ett nära samarbete med en församling i Estland, en så kallad "vänförsamling".
Samarbetet inleddes med att en delegation från Värne åkte över till en konferens, som var anordnad i en nedlagd rysk ubåtsbas strax söder om Tallin.
Där fick de tips om att en församling skulle startas i Lihula, en liten stad på 2000 invånare tio mil söder om Tallin. Det blev kärlek vid första ögonkastet och en bussresa ordnades på sommaren 1994, där resenärerna fick vara med om den högtidliga invigningen.
Från början hade resorna karaktären av hjälpsändningar med matpaket och kläder. Numera är besöken mer inriktade på den andliga sidan. Värne Alliansförsamling ger varje månad ett bidrag till vänförsamlingen. Församlingen i Lihula har också fått hjälp med renoveringen av ett gammalt bibliotek, som numera används som kyrkolokal.

Nuvarande pastor är Markko Pöld. Markko arbetar på en mattfabrik och har arbetet som pastor på sin fritid. Urmas Elmi, som tidigare var pastor i församlingen, håller på att starta upp ett nytt arbete i utkanten av Pärnu, där man bl.a. har planer på att starta en familjecentral för utsatta kvinnor och barn.
Pastorsparen har vid några tillfällen besökt Värne och så gott som årligen åker några från Värne över till församlingen i Lihula. Församlingen i Lihula gör verkligen skäl för namnet vänförsamling.
Vår församling upplever rik välsignelse i kontakterna och bibelordet: "Sänd ditt bröd över vattnet, ty i tidens längd får du det tillbaka" (Pred 11:1), är verkligen sant.

Hälsning 220314

Från Ösel och familjen Urmas.


Good morning!  I hope you are well. We have peaceful at the moment, but of course situation is very scary. Some people are buying food from shop, so we have no soda and salt any more in the shops, these come from Russia and Ukraine. We pray a lot for Ukraine alone and with congregation. And we help as much as we can, send things to Ukraine through Red Cross. First Ukrainian families has come to Hiiumaa already. Their man are building a new basicschool in Kärdla.
We as family are prepared as much we can. We collected food in our cellar for some years, also we bought a diesel generator. And we plan to built toilet outside. But we continue all activity in congregation. We gather every Sunday in our home downstair, also childrenwork, prayermeeting on Wednesdays and so on.
Over 10 thousand Ukrainian has come to Estonia. And these people need to find places to live, after kindergardenplaces, schools, workplaces. Its a new experience for society and goverment.
Thank you for praying for us and for Ukraine, that will end soon.
God blessings and protection over you!

Kontakt

Värne Alliansförsamling Vassängsvägen 1
575 94 Eksjö
info@varneallianskyrka.se  
 Webmaster:webmaster@varneallianskyrka.se