Mocambique

Familjen Winberg

Värne Alliansförsamling stödjer sedan ett antal år två missionärsfamiljer i Mocambique.

Familjen Winberg arbetar i Chimoio, i centrala Mocambique. Chimoio är Mocambiques femte största stad med ca 250.000 invånare. De flesta i staden bor i enkla hus och lever i utsatt fattigdom och är beroende av egen odlad mat. Eftersom många väljer att flytta till stan så växer Chimoio med närmare 5% varje år.

Lars-Åke Winberg arbetar bland annat med alfabetisering, småföretagarutbildning och spargrupper. Carina Winberg är engagerad i förebyggande och vårdande arbete gällande HIV/AIDS.

Det vårdande arbetet har inneburit en stor satsning på aidssjuka och föräldralösa barn. Genom detta har det vuxit upp fyra Öppna Dagcenter där barnen får gå i låg- och mellanstadieskola, och där de mest utsatta får mat och husrum. Andra får stöd till yrkesutbildning inom byggnation, konsthantverk, jordbruk mm.

Nyhetsbrev juni 2023.pdf
Nyhetsbrev sept 2023.pdf

TACK

Hälsningar till underhållande församlingar Winberg Moc. 1996-
2012
När vi i januari 1996 flyttade till Mocambique för vårt livs största äventyr hade vi liten aning
om vad som väntade oss. Uppgifterna vi fått var ganska så generellt formulerade och vi
kände oss små inför uppgiften. Samtidigt litade vi på att Gud hade en plan och en kallelse för
våra liv och därför kunde vi vara förväntansfulla.
Det skulle bli en insats på drygt 16 år i Mocambique, en tid som på många sätt präglat våra
liv. Inte minst för våra tre barn, Linnea, Jonathan och David som föddes under dessa år.
Under åren fick vi vara med och starta, bygga upp och sedan stödja tre olika organisationer,
Kubatsirana, Fambidzanai och Alfalit som än idag arbetar med socialt utvecklingsarbete med
församlingen som utgångspunkt.
Vårt arbete genomsyrades av en helhetssyn på mission - att nå ut med hela evangeliet till
hela människan. Att både möta människors andliga, materiella och psykosociala behov har
hela tiden varit naturligt för oss i de olika projekt vi fått vara med att utveckla. Mission är
både de tillfällena då vi fick vara med och samtala och be för människor vid hembesök till
AIDS sjuka, eller genom att ge människor en chans till utbildning och utveckling genom
alfabetiseringsklasser eller yrkesutbildning för ungdomar eller stöd till en egen försörjning
genom startandet av spargrupper. Allt detta gav människor framtidstro, hopp och en tro på
att det finns en Gud som bryr sig, ser mig och har en plan för mitt liv.
Att utgå ifrån Guds församling och bygga människor blev därför något mycket centralt för
oss. Genom församlingen startades en process till förändring och förbättring både för
individen och samhället.
När vi ser tillbaka på våra år i Mocambique fylls vi framför allt av en tacksamhet över de
människor vi fick glädjen att arbeta tillsammans med. Vi förundras och fascineras över hur
Gud sände människor i vår väg som blev ledare i de olika organisationer vi fanns med i.
Ledare med stor integritet och tydlig kallelse och passion för sina uppgifter. Dessa personer
gjorde att organisationerna kunde växa med stort förtroende från både gåvogivare och
målgrupp. För oss som missionärer betydde också detta att vi kunde lämna över ansvar och
ledning men ändå finnas med och arbeta sida vid sida.
Vi tänker också på alla de människor som följde i deras spår, som vågade gå mot strömmen,
trotsa kulturella föreställningar och engagera sig på olika sätt. Pastorer som riskerade att
förlora sina arbeten då de tog hand om AIDS sjuka, familjer som riskerade att bli socialt
exkluderade för att de öppnade sina hem för ett fosterbarn, de är alla hjältar och fantastiska
exempel för oss idag då de enträget fortsätter att föra visionen vidare till andra församlingar
och individer.
Det är också med stor ödmjukhet vi ser tillbaka på åren i Mocambique och det arbete vi fick
vara med och bygga upp. Ödmjukhet inför hur Gud använde oss och våra gåvor, hur vi fick
vara med och se människors liv förändras och unga människor utvecklas och börja tro på sig
själva, och samtidigt stor glädje över att arbetet utvecklats och lever vidare idag.

Visst fanns det tillfällen då allt kändes hopplöst, då människor svek, då konflikterna verkade
avlösa varandra, då vi inte tyckte oss förstå eller riktigt höra hemma. Tuffa erfarenheter
men som ändå har gett oss en djupare förståelse för svårigheterna i att arbeta i en annan
kulturell kontext.

Visst fanns det dagar av sjukdom och oro, inte minst när det drabbade våra egna barn, men
ofta var vi förskonade från väldigt mycket. Däremot finns det oerhört många vänner och

Det var perioder då var svårt
en tro som bär även genom mörka
dagar.
Det är vår förhoppning att även våra barn bär med sig detta genom livet. En enkel
tacksamhet över allt vi fått vara med om, allt vi fått dela och alla de välsignelser vi dagligen
får av vår Far. jag har ett hem, för att jag har en
familj som älskar mig, att jag har ett täcke
finns fortfarande som en underton i våra liv, även om vi nu sedan 6 år finns i Sverige.
Det är många dagar vi som familj längtar tillbaka till den enkla livsstilen, kvalitetstiden vi
hade tillsammans, vännerna vi fick från hela världen.
Tacksamheten och glädjen präglas också av det oerhörda förtroende och engagemang vi känt
från alla er underhållande församlingar, som har betytt så mycket under dessa 16 år.
Ordet TACK känns alldeles för platt och inte alls tillräckligt för att uttrycka det våra hjärtan
Ett stort TACK för att ni vandrade med

oss genom dessa år!
GUDS NÅD, FRID och FORTSATTA VÄLSIGNELSE önskar vi er i vårt gemensamma
MISSIONS UPPDDRAG i SVERIGE OCH VÄRLDEN
Med varma hälsningar Familjen Carina och Lars-Åke Winberg

Kontakt

Värne Alliansförsamling Vassängsvägen 1
575 94 Eksjö
info@varneallianskyrka.se  
 Webmaster:webmaster@varneallianskyrka.se